Foto: Chrisander Brun

zero visibility corp. / Ina Christel Johannessen Who Told You This Room Exists?

Who Told You This Room Exists? er første del i Ina Christel Johannessens kommende triologi med tematisk overbygning bestående av følgende overskrifter; forfall/begjær(Decay/Desire), katastrofe/tragedie (Disaster/Tragedy) og forlatt/tap (Abandoned/Loss). De tre verkene skapes og utvikles gjennom et vev av referanser og assosiasjoner i samspillet mellom tematisk omdreiningspunkt og dramaturgiske- og formmessige grep.

I dette verket er forlatt/tap inngang til Ina Christel Johannessens forestilling:
I Who Told You this Room Exists? undersøker Zero Visibility Corp ulike rom; konkrete og fysiske rom, sosiale rom, indre rom. Hva skjer når private handlinger flyttes inn i et offentlig miljø?

Hva definerer et rom, og hva skjer med rommet når grensene flyttes eller rives ned?

Fire mennesker i konstant søken etter mellomrom. Hvilke regler gjelder, og hvem, eller hva, definerer disse reglene?
Under utarbeidelse av dette intime kammerspillet har Ina Christel Johannessen valgt å legge en ramme rundt karakterenes innbyrdes relasjoner; som 4 søsken skaper deres handlinger i rommet en underliggende dynamikk som, i fortolkningen av verket, åpner opp for ulike lesninger.

Who Told You This Room Exists? er et kammerspill med et utpreget og detaljert fysisk bevegelsesspråk tonesatt av finske Mika Vainio´s musikk.

Produsert av: zero visibility corp.
Samprodusert av: Dansens Hus, (Oslo), Le Briquetterie, (Paris)
Støttet av Norsk KulturrådMedvirkende:
Ina Christel Johannessen, Koreograf, Visuelt konsept
Jim De Block, Danser, Film
Anton Borgström, Danser
Ole Kristian Tangen, Danser
Line Tørmoen, Danser
Mika Vainio, Musikk
Chrisander Brun, Lysdesign
Morten Pettersen, Lyddesign
Niko Benz, Lys
Daniel Kolstad Gimle, Lys
Kirsti Buchanan Ulvestad, Produksjonsleder


Vis tidligere forestillinger