Brynjar Åbel Bandlien Recurrence I - et fysisk foredrag

Recurrence er en fysisk og analytisk tilnærming til kunstneriske prosesser innen dans og koreografi.

-Når en kunstnerisk prosess har kommet et godt stykke på vei, kan visse situasjoner, hendelser, handlinger og bevegelser bli gjenkjent som tilbakevendende i prosessen. Jeg kaller disse recurrences. Disse manifesterer seg, eller nærmere sagt faller ut av den dansekunstneriske praksisen, fremfor å bli skapt eller produsert, sier Brynjar Åbel Bandlien.

Med Recurrence I vil han fysisk presentere sine ideer rundt dette og hvordan han ble klar over denne analytiske tilnærmingen gjennom å vise utdrag av egne og andres kunstneriske arbeider fra de siste ti årene. Presentasjonen er på engelsk.

Brynjar Åbel Bandlien er stipendiatstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo - avdeling dans. Presentasjonen er på engelsk. Medvirkende:
Brynjar Åbel Bandlien, Konsept, Utøver
Kai Johnsen, Utøver
Roza Moshtaghi, Utøver


Vis tidligere forestillinger