Oslo International Flamenco Festival Oslo International Flamenco Festival 2017

Festival
OIFF har som mål å dele viktige menneskelige verdier og ulike temaer uttrykt gjennom flamenco. To viktige intensjoner ligger til grunn for festivalen. Den første er ønsket om å fremme kulturelt mangfold, flerkulturell toleranse og integrering. Den andre er ønsket om og behovet for å styrke flamenco i Norge på flere måter: å fremme innovasjon, utvikle nye metoder for samarbeid, skape profesjonelle nettverk, skape jobber innen feltet, og gjøre sjangeren mer synlig.

Festivalen er en Oslo-basert arena både for lokale og internasjonale profesjonelle flamencoartister og for elever og amatører som ønsker å videreutvikle et kunstnerisk uttrykk og dele en felles lidenskap. Men ikke minst er det en festival for alle som ønsker å delta i et fargerikt og pulserende fellesskap fylt av dans, glede og lidenskap.