Dans i Trøndelag Kortreist dansefestival 2017

Festival
Dans i Nord-Trøndelag arrangerte for første gang Kortreist Dansefestival i 2011. Festivalen er en årlig festival som finner sted første uke i juni etter skoleslutt.

Festivalen har satt seg som mål å være en møteplass hvor dansekunstnere kan møtes for faglig og sosialt samvær. Og det å være et godt vertskap med kjærlighet og omsorg til publikum og gjestende kunstnere er helt sentralt i Dans i Nord-Trøndelags arbeid med å utvikle festivalen.
kortreistdansefestival.no