Foto: Bergen Dansesenter

Bjelke i øye | Lisa Nøttseter Denne stunden 2013 og 2016

Denne stunden består av improvisasjonsbaserte små visninger skapt i møtet mellom utøver og beboere på syke- og aldershjem. Kroppene og personlighetene til tilskuerne er både utgangspunktet og målet for opplevelsen. Utøverens oppgave går i hovedsak ut på å lese, forstå og respondere på de personene hun møter. Beboerne er frie til å observere, involvere seg med lyder, sang eller ord, eller til å involvere seg fysisk. Møtene gjennomføres i mindre grupper i oppholdsrommet til de eldre.

Støttet av: Den kulturelle spaserstokken Tromsø kommune.

Én danser pr visning: + Les merMedvirkende:
Lisa Nøttseter, Konsept, Ide, Koreograf, Tidligere danser
Astrid Groseth, Koreograf, Danser
Nina Biong, Tidligere danser
Marie Bergby Handeland, Tidligere danser
Tone Kittelsen, Tidligere danser


Vis tidligere forestillinger