I 2013 ble det arrangert 2 Danseriske samtaler

I 2012 ble det arrangert 1 Danseriske samtale

I 2011 ble det arrangert 4 Danseriske samtaler:

I 2010 ble det arrangert 3 Danseriske samtaler.

I 2009 ble det arrangert 3 danseriske samtaler.

I 2008 ble det arrangert 3 danseriske samtaler.

I 2007 ble arrangert 4 danserisk samtaler.

I 2006 ble det arrangert 4 danseriske samtaler.

I 2005 ble det arrangert danseriske samtaler.