Som en del av serien, Danseriske samtaler, presenterer Danseinformasjonen en samtale under festivalen Urban Moves på Dansens Hus, 21. juni kl 1500. Street dance er god på vei inn i scenekunsten, noe enkelte ser på som problematisk. Trues hiphopkulturen når street dance beveger seg inn på scenekunstens arenaer?

 

Står det sterke fokuset på hiphopkultur som livsstil og -holdning i konflikt med utvikling av street dance som scenekunst? Eller er rommet for og forventningene til nyskaping i dansekunst en fordel for hiphopens krav til individualitet og originalitet? Når street dance settes på scenen, er det tradisjonelle teaterkonvensjoner eller hiphop kulturelle koder som skal brukes for å ære kunstnerne?

Panel:
Belinda Braza
Camilla Tellefsen
Erik Linghede
Sidsel Pape (ordstyrer)

Gratis Adgang!