samtale

Danseriske samtaler er en serie uformelle møter for samtale om dansekunst. Til hvert møte vil aktuelle personer inviteres til å sette i gang samtalen gjennom å presentere sine tanker i forhold til et gitt tema.

For å oppnå en uformell og tilbakelent samtaleform, plasserer vi gjestene i nærhet til publikum i salen. Dette skal være et åpent forum uten strenge rammer og et rom for å sette i gang og lufte tanker og idéer. Danseriske Samtaler er et initiativ i samarbeid mellom Danseinformasjonen og Dansens Hus og har pågått siden høsten 2005 med i gjennomsnitt to samtaler i semesteret. Samtalenes tematikk tar utgangspunkt i aktuelle dansefaglige temaer eller forestillinger som finner sted på Dansens Hus.

GRATIS ADGANG

ENGLISH: Dance Talks
Dance Talks is a series of informal meetings, arranged by Dance Information Norway, where current persons are invited to initiate a conversation by presenting their thoughts on a specific topic. Dance Talks are free of charge and open for everyone.

FREE ENTRANCE


Danseinformasjonen arrangerer, i samarbeid med Dans i Nord-Trøndelag / Kortreist Dansefestival, en kunstnerisk samtale mellom Jørgen Knudsen og Maja Roel etter forestillingen «Kunstnerisk avkastning» den 20. juni, ca kl 2000.

24. januar 2016 arrangerte Danseinformasjonen, i samarbeid med BIT Teatergarasjen, en samtale om bærekraftig scenekunst i forbindelse med Klimafestivalen §112. Nå kan du høre hele samtalen på BITpod her.

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 arrangerer Danseinformasjonen, i samarbeid med Nationaltheatret, en samtale som tar for seg spørsmål knyttet til klimautfordringer og scenekunst, 24. januar kl 1600. Noen av spørsmålene som ligger til grunn er: Hva skjer når økologiske problemstillinger tas inn i scenekunsten? Hva er bærekraftig produksjon og formidling av scenekunst, og på hvilke premisser vil scenekunst eksistere i et bærekraftig samfunn? Kan og bør scenekunst i det hele tatt bidra til å løse klimautfordringene?

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 og sesongåpning, arrangerer BIT Teatergarasjen,
i samarbeid med Danseinformasjonen, en samtale som tar for seg spørsmål knyttet til klimautfordringer og scenekunst, søndag 24. januar kl 1300. Noen av spørsmålene som ligger til grunn er: Hva skjer når økologiske problemstillinger tas inn i scenekunsten? Hva er bærekraftig produksjon og formidling av scenekunst, og på hvilke premisser vil scenekunst eksistere i et bærekraftig samfunn? Med: Marianne Kjærsund, Veronica Robles Thorseth, Karoline Skuseth og Sondre Båtstrand.

Danseinformasjonen og Dans i Skolen arrangerer Danserisk Samtale torsdag 12. mars kl 1700 på Studioscenen, Dansens Hus. Vi inviterer til en dansefaglig samtale om dans i grunnskolen som berører undervisning i dans, elevers erfaringer med å danse, såvel som utdannings- og kulturpolitiske temaer. Moderator er Gunn Engelsrud, i panelet sitter Katrine Kirsebom, Caroline Wahlström Nesse, Liv Marie Leirvåg og Tonje Fjogstad. Gratis adgang og åpent for alle.

Koreograf og dansekunstner Karen Foss er aktuell med forestillingen gyllen ondskap og i den anledning arrangerer Danseinformasjonen en Danserisk samtale mellom professor i teatervitenskap Knut Ove Arntzen og koreograf Karen Foss tirsdag 2. desember kl 1830 på Scenehuset.