Ekstremt få har lest disse faktaene. Det er antakelig kun deg, Ida.

Takk for oss.