Før hadde alle datamskinene våre navn. De het dansenavn som Henny og Martha og Pina og sånn. Uten om Randis, da. Hennes het alltid Brahms.
Hun om det.