Herre gud! Vi har glemt at å fortelle at vi har bibliotek! danseinfo.no/bibliotek. Å, nei, det er sant. Vi nevnte det allerede 14. januar. Ja ja.