Fra i dag til den 13. desember er det nordisk informasjonkontor hos oss. Under Ice Hot kommer våre kolegaer fra de andre nordiske landene og er med oss. Sammen for dansen i Norden. Til Dovre faller.