Aktuelle forestillinger

Sigrid 2

Sigrid Øvreås Svendal
Daglig leder

Stillingen har det overordnede ansvaret for Danseinformasjonen og den strategiske utviklingen av virksomheten. Sigrid har en treårig danse- og pedagogutdannelse og en master- og doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på scenedansens utvikling i Skandinavia. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet og har siden 2015 arbeidet ved Danseinformasjonen. Svendal har også arbeidet frilans med skribent- og undervisningsvirksomhet.

Randi

Randi Urdal
Administrasjonsansvarlig

Stillingen har ansvar for administrasjon og økonomi og skal være en støttefunksjon for daglig leder og for hele virksomheten innenfor disse områdene. Randi har utdanning fra Operaens Ballettskole og Statens Balletthøgskole og jobbet i musikaler i noen år på 1980-tallet. Deretter arbeidet hun med bistands- og solidaritets-arbeid samt i to år som daglig leder for Scenehuset AS, før hun begynte i Danseinformasjonen ved etableringen i 1994. Her var hun daglig leder fra 1998 til 2019.

 
Marianne

Marianne Albers
Kommunikasjonsansvarlig

Stillingen har ansvar for å synliggjøre og formidle fagfeltets aktivitet og har blant annet ansvar for skolebesøk, nettside, nyhetsbrev og sosiale medier, samt kontakt med presse. Informasjon som ønskes formidlet på nettsiden, sendes til Marianne. Hun har tidligere danset i Carte Blanche og arbeidet med flere ulike koreografer som Ina C. Johannessen, Un-Magritt Nordseth, Kjersti Alveberg og Karen Foss. Hun har studert Kunst- og kultur-formidling ved Høgskolen i Tromsø og har arbeidet ved Danseinformasjonen siden 2006.

 
Sindre

Sindre Jacobsen
Dokumentasjons- Scenehuset og IT-ansvarlig

Stillingen har ansvar for dokumentasjon og IT ved Danseinformasjonen. All informasjon om forestillinger til Dansekalenderen skal sendes til Sindre. Stillingen har også ansvar for administrasjon og drift av Scenehuset. Sindre har jobbet ved Danseinformasjonen siden 1997 og har studert kultur- administrasjon ved Høgskolen i Telemark. Han har ikke bakgrunn som danser, men er med i et danseprosjekt med Marie Bergby Handeland i perioden 2018-2021.

 
Sigrun

Sigrun Drivdal Johnsen
Arkiv- og prosjektansvarlig

Stillingen har ansvar for Dansearkivet, biblioteket, faglige samtaler, Dansens Dager og Danseinformasjonens ærespris i tillegg til enkeltstående prosjekt ved Danseinformasjonen. Sigrun har jobbet ved Danseinformasjonen i forskjellige prosjekt og vikariat siden 2012 og ble fast ansatt i 2016. Hun er utdannet danser fra Danmark, New York og Norge, og har tatt Prosjektforum ved UiO og en master i organisasjon og ledelse fra BI.

 
Kamelia

Kamelia Javadi
Faglig konsulent

Kamelia er ansatt som faglig konsulent i en ettårig stilling, finansiert gjennom aspirantordningen i Kulturrådet. Hun danser i Tabanka Dance Ensemble, underviser blant annet i cubansk salsa og hip-hop og så har hun en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.