Aktuelle forestillinger

Videodokumentasjon av prosjektet Skeiv dansekunst - en samtalerekke lanseres herved på nettsida skeivdansekunst.no. Samtalerekka bestod av seks samtaler og et foredrag i forkant av og under Pride Oslo 2018 og ble initiert, arrangert og moderert av dansekunstnerne Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Kongsness. Prosjektet ble co-produsert av Danseinformasjonen og støttet av Kulturrådet.

Skeiv dansekunst er ikke et etablert begrep, men ble konstruert for anledningen for å gjøre synlig et landskap som initiativtagerne opplevde at ennå ikke hadde blitt satt på kartet. Dette landskapet består av dansekunstnere fra ulike generasjoner som aktivt tar stilling til spørsmål rundt kjønnsuttrykk og seksualitet i sine kunstnerskap. Med et mangfold av strategier, tilnærminger og holdninger, leker de med forventninger rundt identitet generelt, i opposisjon til det normative. I samtalene fortalte seksten dansekunstnere ut i fra egne erfaringer på hvilke måter det personlige og emosjonelle får konsekvenser for og nærer det kunstneriske arbeidet. Samtalene foregikk ved både skeive og dansekunstneriske arenaer, nærmere bestemt på Dansens Hus, Kunsthøgskolen i Oslo, Scenehuset, Elsker, Pride House og Kulturhistorisk Museum. Videodokumentasjonen av de seks samtalene vil i tillegg arkiveres i Dansearkivet hos Danseinformasjonen/Riksarkivet og Skeivt arkiv.

 
skeivdansekunst