Aktuelle forestillinger

Ke∂ja er navnet på et treårig nordisk-baltisk danseprosjekt. Det vil bli arrangert seks forskjellige dansemøter i seks land i perioden 2008-10. Danseinformasjonen er en av seks partnere, og vi vil arrangere Ke∂ja-møte i Oslo høsten 2009. Les mer om temaene for hvert møte på www.kedja.net

Det første dansemøtet i Ke∂ja-prosjektet finner sted i Vilnius i mai 2008. Hovedtema for dette møtet er ‘Touring and Mobility’, og skal blant annet ta for seg utfordringer ved det internasjonale dansemarkedet, turnémuligheter i Norden og nye markeder for samtidsdans.

Ke∂ja retter seg først og fremst mot dansekunstnere fra de nordiske og baltiske landene. I budsjettet er det derfor lagt inn midler til å dekke reise og opphold for noen dansekunstnere fra alle deltakerland til hvert møte. Du finner fortløpende informasjon om Ke∂ja og søknadsfrister i forkant av hvert møte på vår hjemmeside. Fristen for å søke øknomisk støtte til Ke∂jaVilnius har gått ut, men dersom du likevel ønsker å delta kan det være muligheter for ledige plasser. Les mer om programmet og hvem du skal kontakte på www.kedja.net

Det andre Ke∂ja-møtet i 2008 foregår i København 4.-6. september, og har følgende tema: ‘Education and the Skills of the Choreographer’. Under ke∂jaCopenhagen vil Dansescenen arrangere koreografikonkurransen Danssolution, forhåpentligvis også med norske deltagere.  Frist  1. april.
 
Ta gjerne kontakt med Danseinformasjonen dersom du har spørsmål om Ke∂ja i Vilnius 2008,  København 2008, Kuopio 2009, Oslo 2009, Umeå 2010 og/eller Reykjavik 2010

Image


ke∂ja er navnet på et treårig nordisk-baltisk danseprosjekt. Det vil bli arrangert seks forskjellige dansemøter i seks land i perioden 2008-10. Danseinformasjonen er en av seks partnere, og vi vil arrangere Ke∂ja-møte om dans og nye medier i Oslo 10-12 oktober 2009. Les mer om Oslo - programmet og de øvrige temaene for møtene på www.kedja.net .

ke∂ja retter seg først og fremst mot dansekunstnere fra de nordiske og baltiske landene. Formålet er å stimulere til økt utveksling av mennesker og kunst innenfor regionen, samt å bidra til diskusjon og kompetanseheving omkring viktige tema i dansefeltet. I budsjettet er det derfor lagt inn midler til å dekke reise og opphold for noen dansekunstnere fra alle deltakerland til hvert møte. Du finner fortløpende informasjon om Ke∂ja og søknadsfrister i forkant av hvert møte på vår hjemmeside. Frister for å søke øknomisk støtte til ke∂ja finner du på www.kedja.net

Det første dansemøtet i Ke∂ja-prosjektet fant sted i Vilnius i mai 2008. Hovedtema for dette møtet var ‘Touring and Mobility’, og programmet tok for seg utfordringer ved det internasjonale dansemarkedet, turnémuligheter i Norden og nye markeder for samtidsdans. København var neste by ut, og fokus her var 'Education and the Skills of the Choreographer'. Et panel av ledere for nordiske og baltiske danseutdanninger presenterte sine koreografutdannelser og man diskuterte dessuten rammene for produksjon av dansekunst i et kulturpolitisk perspektiv. Våren 2009 går turen til Kuopio i Finland, hvor dans med og for barn og unge står på programmet. I oktober er det Norges tur, når mellom 150 og 200 deltagere samles på Dansens Hus i Oslo for å diskutere dans og nye medier. Påmeldingen til møtet i Oslo er i gang og fristen for å registrere seg er 1. juni. Se hjemmesiden for mer informasjon.

Møtene i ke∂ja:
• Vilnius, våren 2008: 'Touring and Mobility'
• København, høsten 2008: Education and the Skills of the Choreographer
• Kuopio, juni 2009: Audience Development - Children and Youngsters
• Oslo, oktober 2009: Dance and New Media
• Umeå, våren 2010: The Artistic Process
• Reykjavik, høsten 2010: Interaction - Dance and Other Artforms

Ta gjerne kontakt med Danseinformasjonens fagkonsulent og prosjektleder Ine Therese Berg dersom du har spørsmål om Ke∂ja: ine@danseinfo.no