Aktuelle forestillinger

I forbindelse med ke∂jakonferansen i Oslo, 10. – 12. oktober, oppfordrer vi koreografer til å initiere et faglig forum som kan legges i forkant av konferansen.

Seks deltakere fra hvert land kan få støtte til reise og opphold. Se www.kedja.net for informasjon i forkant av hvert møte. Vi oppfordrer aktører fra dansemiljøet i hele landet om å delta på ke∂ja, fordi det legges stor vekt på at samlingene skal gi konkrete resultater.

Image