NOFOD er en ideell organisasjon som fremmer samarbeid mellom dansevitenskap og praksisfeltet. NOFOD arrangerer seminarer og konferanser, og formålet med organisasjonen er å fremme, styrke og samle mangfoldet av danseforskning, -kunnskap og -praksis i en nordisk kontekst. NOFOD har to styremøter per år, vanligvis i Stockholm eller København, hvor styremedlemmene fra Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge møtes.

12.-13. mars arrangerer Soul Sessions et åpent seminar i forbindelse med Soul Sessions Encounters. Seminaret skal gi inspirasjon til dansere og koreografer som ønsker å komme i gang med, eller videreutvikle sitt sceniske uttrykk, med hovedfokus på streetdans. Daglig leder ved Danseinformasjonen, Sigrid Svendal, vil lede samtalen Koreografens prosess; fra idé til scene den 13. mars.

Tar norske danseinstitusjoner godt nok vare på vår egen dansearv, eller henger det en skygge av historieløshet over utdannelsen av norske dansere og koreografer? Folkemusikk har tidligere skrevet om den norske folkedansens manglende status i høyere utdanning i dag. Både forskere og utøvere i feltet har advart om at dersom noe ikke snart gjøres, mister vi en viktig del av vår egen arv. Svarstad er intervjuet av Gunhild Nyaas.

Hvordan skal man jobbe med audiovisuelt arkivmateriale? Nasjonalbiblioteket, Danseinformasjonen og Danse- og teatersentrum/Sceneweb inviterer til åpent webinar den 17. mars. Her vil de gi et innblikk i deres ambisjoner og behov i tiden framover når det gjelder audiovisuelt arkivmateriale om scenekunst. I tillegg vil dansekunstner Solveig Styve Holte dele fra sitt pågående kunstneriske arbeid der hun leter etter foto og filmmateriale fra de tidlige årene til Høvik Ballett.

Riddu Riđđu Festivalen har utnevnt søstrene og danserne Biret Haarla og Gáddjá Haarla fra Dálvadas i Tanadalen til Årets unge kunstnere. De er 21 år gamle og studerer dans på P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) i Brüssel. De har tidligere gått på ballettskole i Helsinki og medvirket i flere kunstprosjekter sammen med Marja Helander, Pauliina Feodoroff og Outi Pieski.

Debatten rundt utviklingen og omorganiseringen i Kulturrådet fortsetter og vi følger diskusjonen tett, og støtter kunstnernes bekymring for om demokratiske prinsipper, som for eksempel armlengdes avstand-prinsippet, blir ivaretatt. Danseinformasjonen håper vi snart kan være med å skape rom hvor vi igjen kan møtes fysisk for å diskutere og synliggjøre utfordringene i dansekunsten i fellesskap. Den siste uka har det vært flere debattinnlegg i pressen og på scenekunst.no og vi har samlet sakene.

Dansenett Norge arrangerer webinar for arrangører den 22. mars på Bærum Kulturhus. Danseinformasjonens daglige leder, Sigrid Ø. Svendal, bidrar inn i webinaret med foredraget Dancesplaining – bli bedre kjent med dans som kunstuttrykk hvor hun gjennom bilder og videoklipp viser hvordan dansekunsten har utviklet seg historisk og belyser noen tendenser og retninger som er tydelige i dansekunsten i dag.

Panta Rei Danseteater og Dansens Hus inviterer til webinar 9. mars. Har du en idé til en forestilling? Hvordan starter man opp og oversetter ideen til virkelighet? Hvordan kan man samarbeide smidig, organisk og effektivt – til det beste for kunstverket og til det beste for hele teamet? Prosjektleder ved Dansens Hus Kirre Arneberg loser oss gjennom to timer der vi berører flere temaer knyttet til en danseproduksjon.

Norske Dansekunstnere inviterer til dialogmøte med hele det norske danse- og scenekunstfeltet den 8. mars. De ønsker å kartlegge og diskutere feltets behov for infrastruktur og et øvrig virkemiddelapparat i Norge. Norsk dansekunst har få institusjoner, rammer og rom å virke innenfor, og de ønsker å sette fart og politisk trykk på å utvikle et apparat som er spesialtilpasset dansekunstens behov. Dette gjelder alt fra rom til støttetjenester og finansieringsmuligheter. Påmeldingsfrist er 4. mars.

Norges dansehøyskole har nytt studieprogram, er del av nytt institutt og flytter høsten 2021 inn i Urtegata 9. Som en fortsettelse av fusjoneringen med Høyskolen Kristiania ble Norges dansehøyskole fra og med 1. januar 2021, en del av Institutt for Scenekunst. Instituttet inkluderer i dag BA i skuespill, BA i musikkteater, og BA i dans med pedagogikk, og ligger under avdelingen School of arts, design and media. Selve navnet Norges dansehøyskole er dermed en del av historien.   

SØaR er en ny festival for samtidsdans og fysisk teater i Kristiansand. Den skal gi nye koreografer og kompanier en profesjonell plattform for å vise frem sitt arbeid og festivalen skal også legge til rette for å heve kompetansen innen profesjonell produksjon av dansekunst samt gi gode muligheter for nettverksbygging innen feltet. Festivalen arrangeres på Kilden teater og konserthus 12.-14. august.

Kjersti Døvigen (født 27. jun. 1943) begynte å danse da hun var syv år gammel og danset i balletten ved Den Norske Opera i åtte år før hun fikk sitt gjennombrudd som skuespiller i Cole Porter-musikalen "Can-Can" samme sted i 1967. Hun gjorde seg særlig bemerket i musikaler, blant annet i "A Chorus Line" (1983), der Runar Borge hadde koreografi og regi. Randi Urdal, administrasjonsansvarlig ved Danseinformasjonen, jobbet sammen med henne i denne produksjonen og husker henne som et eventyr av et menneske. Hun var generøs, snill og utrolig disiplinert. – Jeg tror ikke hun hadde danset på noen år, så det tok hun på det største alvor, og vi lærte masse av henne alle sammen, sier Urdal.

Kulturrådet er den viktigste bærebjelken for den frie scenekunsten i Norge og Scenekunst.no, ved redaktør Julie Rongved Amundsen, har den siste tiden løftet en viktig debatt som omhandler Kulturrådets tillit i scenekunstfeltet. En lukket omorganisering, bortfall av scenekunstkonsulentens stilling, geografisk skjevfordeling og en podkast-episode med en anonym Facebookprofil som henger ut scenekunstnere i det frie feltet kan være med på å svekke tilliten som de har omarbeidet seg over mange år. Vi har samlet debattinnleggene som er publisert på scenekunst.no og i pressen.