Lonely Riders er et communitydansprosjekt, initiert av dansekunstner Måns Erlandson (SE). I Norge er det Karen Høybakk Mikalsen og Minda Marie Kalfoss som er det kunstneriske og utøvende teamet. I perioden 19. april - 9. mai 2021 skal prosjektet/nettverket Lonely Riders til Verdal for å produsere og spille forestilling på Turnéteatret i Trøndelag. I den forbindelse søker de etter lokale dansekunstnere til å bli en del av prosjektet. Søknadsfrist er 10. mars.

De søker deg som er interessert i å delta i et prosjekt hvor dansekunstnere og ikke-dansere møtes i en kunstnerisk prosess. Den eller de lokale dansekunstnerne vil inngå i det kunstneriske teamet og arbeide skapende med oss, i tillegg til å ta del i det pedagogiske og kreative arbeidet med selve gruppen. Du må derfor være åpen for å innta både en pedagogisk rolle, en lederrolle og en utøvende rolle.

De ønsker at du sender en søknad med en beskrivelse av hvorfor du kunne tenke deg å delta i Lonely Riders, samt at du skriver noe om din bakgrunn og tidligere erfaring.

Oppdraget er honorert.

Søknad sendes til guro@dansitrondelag.no

Vedlegg:
Motivasjonsbrev
CV
Video av tidligere arbeider (ikke påkrevd om man ikke har noe fra før)

Les mer

DIT03
Foto: Håkan Schüler under Lonely Riders sitt opphold i Reykjavik januar 2020