Ønsker du å vise et dansekunstprosjekt under MOVE dansefestival 27.- 29. august i 2021? De søker profesjonelle prosjekter som vil være en del av festivalen. Utlysningen er åpen ifht. sjanger, tematikk og antall dansere, men den må være fleksibel og kunne vises på ulike arenaer og vare i max 15 min. Søknadsfrist er 31. mars.

Man må være profesjonell dansekunstner for å kunne søke, det vil si at man har en danseutdannelse og/eller lever av sitt kunstnerskap.

Har du et prosjekt som du har lyst å vise?
Send en kort prosjektbeskrivelse til info@psdans.no innen 31.mars 2021, og det velges ut tre prosjekter som får:
-Gratis prøvelokaler i 2 dager på Hamar
-Et prosjekt-honorar på 7500kr
-Vise sitt danseprosjekt under en eller flere arenaene på MOVE dansefestival

Les mer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOVE er en dansefestival som ble opprettet i 2018 av Ps:Dance, og satte dans på agenden midt i Hamar by. Vi ønsker å gjøre dans synlig og tilgjengelig for folk flest, og vi har et fullt program som inneholder blant annet: forestillinger, workshops, flashmobs battles, pop-up-impro, seminarer, stort show på torget, og mye mer. Det er flere ulike arenaer der dans blir vist under festivalen, vi ønsker at det skal være dans spredt rundt over hele byen. Vi ønsker også å løfte frem lokale dansekunstnere, og gi de en arena til å vise noe av sitt eget. Vi vil finne den arenaen som kan passe ditt prosjekt best.
MOVE skal være attraktivt for "mannen i gata" men også presentere en bredde av ulik dansekunst.

Årets festival vil holdes i Hamar sentrum 27.- 29. aug 2021.

MOVE01
På bildet: Emilie Fuglestad. Foto: Lise Skjæraasen