Er du interessert i å utvikle din koreografiske stemme og kunstnerskap? CODA ønsker å støtte utviklingen av koreografiske praksiser i Norge gjennom å gi unge koreografer tid og veiledning til å utvikle sine prosesser. CODA sammen med Bærum kulturhus skal derfor gjennomføre en ny runde med Kreativ Lab og søker to unge koreografer for 2020-2021. Søknadsfrist er 15.august.

Det vil til sammen være 7 deltagere, hvorav 5 koreografer er nominert og støttet av våre samarbeidspartnere; kompetansesentre i dans landet over

Program 2020:
- Aktivitet på Bærum Kulturhus under CODA warmupfest 13.-16.oktober 2020, med mentor Fin Walker (UK).
- Gjennomføres på Bærum Kulturhus med smittevernhensyn, mentor deltar på digital plattform, med Stine Nilsen som moderator i studio.
Program 2021:
- Aktivitet på Bærum Kulturhus i fire dager under CODAdancefest21 i perioden 20-24.oktober 2021, med mentor Fin Walker (UK)
- Studio-visning av egne metoder under CODAdancefest21.

CODA og Bærum kulturhus gir:
• Gratis lunsj
• 1500 kr til hver deltaker per samling
• Gratis overnatting i tomannsrom i Bærum Kulturhus sin residensbolig
• Rabattert billett til forestillinger under CODA warmupfest på Bærum Kulturhus 13. og 14. okt

Er du interessert i å søke?
Send CV og motivasjonsbrev (maks én A4 side) til marit@codadancefest.no
Søknadsfrist: 15.august 2020

Søknadskriterier:
Søker må være ferdig med sin utdanning
Søker må vise engasjement for utvikling av egen koreografisk stemme
Søker må ha mulighet til å delta både i 2020 og 2021
CODA bistår med intensjonsbrev for søknader til reisestøtte og lokale midler for søkere utenfor Oslo.

CODA sine prosjekter skal preges av mangfold, og de ønsker å tilknytte oss kunstnere som gjenspeiler Norges befolkning. De oppfordrer derfor kandidater til å søke uansett kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

CODA01