SIB – Dance Lab har tilpasset sitt program og vil gjennomføre sitt årlige danselaboratorium i Hamar den 15.-19. juni 2020. De søker fem lokale dansekunstnere som ønsker å dele sin praksis som en del av "Dans i naturrom", med overordnet tema "Relasjon og avstand". Søknadsfrist er 25. mai.

Som dansekunster vil du:
-
Få en full arbeidsdag til å jobbe med egen praksis/prosjekt
- Jobbe opp mot en gjennomføring/ visning som avslutter arbeidet samme dag
- Jobbe med andre deltagere fra SIB Dance Lab

Velge en stedsspesifikk plass ute i nærområdet Hamar, hvor du ønsker å jobbe ( avtales på forhånd med SIB gruppa) Det er viktig at alle som deltar vil kunne komme seg til dette stedet selv, enten gå, sykle eller kjøre bil.
Jobbbase for SIB Dance Lab 2020 er Kunstbanken, men tilgang til loftet.

Viktig informasjon: SIB Dance Lab har søkt ekstra ordinære midler til dette prosjektet, tildelt støtte er enda ikke bekreftet. Ved fullfinansiering av prosjekt vil 5 dansekunstnere få honorar for oppdrag. Honorar vil bli avtalt ved kontrakt.

Kriterier for søknad:
Som dansekunstner må du være lokal og ha mulighet til å bo lokalt ved hele SIB Dance Lab perioden.

I søknaden ber vi dansekunstnere om sende en presentasjon av praksis/ prosjekt de ønsker å dele som en del av Lab-en og hvordan dette kan relateres til overordnet tema. Overordnet tematikk vil være:  Avstand og relasjon.

Det vil legges vekt på kunstnerisk uttrykk, arbeidsmetoder/ filosofier for utforsking og skapende arbeid, arbeidsprosess og du må være fleksibel om antall dansere.

Hver workshop som presenteres av lokale dansekunstnere skal inneholde en utforsking av konkrete skapende prosesser relatert til utøvende arbeid samt resultere i en visning/ gjennomgang som utøves på stedsspesifikt område.

​Vi har et mål om å plassere dansekunst i offentlig rom hvor vi vil kunne møte forbipasserende og et publikum som ikke nødvendigvis oppsøker dans selv. Vi ber søkere om å presisere hvilke områder de kan tenke seg å bruke og legge dette ved søknaden som et forslag.

Begrunnet Covid-19 må alle presentasjoner følge de gjeldende retningslinjene til Folkehelseinstituttet.

​Send søknadsbrev  eller eventuelle spørsmål til: Kontakt@sib-dance.com

​Om du ikke har deltatt ved SIB dance Lab tidligere vil vi be deg sende inn CV i tillegg til Søknadsbrev