Proscen skal representere scenekunstfeltet fra Vestlandet på IPAY i Philadelphia mellom 24. - 28. januar 2018 i Philadelphia. De vil ha egen salgsbod i Exhibit Hall, hvor arrangører og scenekunstnere fra hele verden leter etter nye samarbeid og produksjoner. Frist for innsendelse av materiale er 1. november.

Norge er sjelden godt representert på slike arenaer og spesielt ikke Vestlandet. Dette ønsker Proscen å gjøre noe med. Det er en markant interesse for skandinavisk scenekunst - med  universell forståelse. I arbeidet med å åpne dører for et større marked for scenekunsten inviterer vi nyskapende scenekunst fra Bergen og Vestlandet til å sende med materiale for promotering i Proscens koffert.

Les mer her