Er du en ung kunstner i alderen 18-30 år som studerer eller praktiserer i ett av de nordiske landene? Da kan du få muligheten til å presentere ditt kunstprosjekt ved Platform Nord 11.-15. oktober 2017. Frist: 30. juni


Platform Nord er åpen for prosjekter av både performativ og skapende art innenfor litteratur, dramatikk, film, scenekunst, performance, musikk, billedkunst, foto, installasjoner, intervensjoner o.a. De som blir valgt ut til å delta vil få tilbud om mesterklasser og workshop under oppholdet i Kristiansand. Søknadsskjemaet er nå åpent. Søknadsfrist 30. juni 2017.

http://www.platformnord.com/#open-call

plattformnord