Gulljerven deles ut av Scenekunstbrulket og går til ulike aktører som jobber i scenekunstfeltet for barn og unge. Det er en pris som skal hedre scenekunstnere, kompanier, utøvere, teknikere, turnéleggere og alle andre som står på for å få scenekunsten ut til barn og unge i hver krik av Norge. Gulljerven deles ut under Showbox i desember 2020 og frist for å nominere kandidater er 1. november.

PRODA Vestland og Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, inviterer til Dansepedagogisk seminar 2020. Seminaret arrangeres 13. november kl 1000-1500 og er åpent for dansepedagoger i danse-/ballettskoler, kulturskoler, videregående skoler og høyskoler, og dansekunstnere med interesse for det pedagogiske feltet. Påmelding – førstehen til mølla: post@bergen-dansesenter.no

Fire dansekunstnere med tilknytning til Trondheim søkes til prosjektet «Some things last a long time» under ledelse av kunstner Jasper Siverts. Prosjektet finner sted i Trondheim i uke 44 (tirsdag – lørdag), og er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Kunsthall Trondheim og DansiT. Søknadsfrist er 24. september.

Den 15. august åpnet Den kulturelle skolesekken portalen for innsendelse av forslag fra profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Bærum Kulturhus er et regionalt kompetansesenter for dans og har som oppgave å utvikle dans i Viken og gjøre det tilgjengelig for alle fra unge til eldre. Dans Sørøst-Norge er samlebegrepet for denne satsingen og de ønsker å kartlegge kunstnere med tilknytning til Viken. De ber om at alle kunstnere, utøvende og koreografer uavhengig av alder og erfaring, å fylle ut spørreundersøkelsen her. Frist er 1. oktober.

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer