Har du lyst til å vise ditt arbeid under Fringe Festival Bergen i 2021 samt få muligheten til å turnere i Norden? Søknadsportalen til Nordic Fringe Network - NFN artist call 2021 er nå åpen. Fringe Festival Bergen arrangeres 2.-5. september 2021 og søknadsfrist 15. januar.

Oslo Jazzdansfestival 2021 arrangeres 21.-27. juni 2021 på Scenehuset i Oslo. Har du/dere et ferdig verk dere gjerne skulle fått vist frem eller en idé dere ønsker å utvikle til neste års festival? Send en søknad om medvirkning innen 15. januar.

I 2020 ble Kulturrådet tildelt rollen som nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet. Nå inviterer de til digital innspillsrunde og påfølgende arbeidsverksted for å konkretisere koordinatorrollen og videre samarbeid med sektoren. Skriftlige innspill sendes innen 23. november.

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Kun norske dansekunstnere eller dansekunstnere som jobber og bor i Norge, kan søke Kunstnerisk Råd. Øvrige dansekunstnere er velkomne til å sende sine forslag til kunstnerisk leder Samme Raeymaekers / cc-produsent Saskia Wieringa. Neste søknadsrunde vil være i januar 2021. Søknadsfristen er tirsdag 5. januar kl. 13.00.

Norske Dansekunstnere deler hvert år ut fire profesjonsstipend. Stipendene er forbeholdt profesjonelle og yrkesaktive, det vil si de som har dansekunst som sin hovedbeskjeftigelse. Du trenger ikke være medlem i Norske Dansekunstnere for å søke. Søknadsfrist er 15. desember.

Den femtende NOFOD-konferansen arrangeres 17.-20. juni 2021 i København. Tema for konferansen er blant annet koreografiens akutte kulturelle og sosio-politiske relevans i møte med verdensomspennende protester og en global pandemi. Frist for å sende inn bidrag er 15. desember.

PRODA Vestland og Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, inviterer til Dansepedagogisk seminar 2020 fredag 4. desember. Seminaret er åpent for dansepedagoger i danse-/ballettskoler, kulturskoler, videregående skoler og høyskoler, og dansekunstnere med interesse for det pedagogiske feltet. Påmelding – førstehen til mølla: post@bergen-dansesenter.no

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer