Pedagog, veileder og utøvende danser, Ingunn Rimestad (født 23. november 1950), har gjennom sitt virke satt dype spor i det norske dansekunstfeltet. Som danser har Rimestad beveget seg igjennom sin samtid og er en utøver med integritet. Høydepunktene i hennes karriere spenner fra Studio Oscar og arbeider med Edith Roger og Gerd Bugge på Nationaltheatret på 70-tallet, via et langvarig samarbeid med koreografen Lise Ferner, blant annet i kompaniet Hexakin.

Hun har også samarbeidet med Dansdesign i flere produksjoner og arbeidet med dagens samtidige koreografer som Hooman Sharifi, The Line og Mia Habib. Rimestad har erfart, formet og utøvd vesentlige deler av norsk, moderne dansehistorie. De siste 35 årene har hun også vært en verdsatt høgskolelektor ved avdeling for samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ingunn Rimestad mottok Danseinformasjonens ærespris i 2016 for sitt beundringsverdige arbeid. Her er utdrag fra ærespriskomiteens begrunnelse: Ingunn Rimestads evne til å balansere en insisterende, grundig og presis kunstnerisk praksis med en åpen og nysgjerrig holdning til nye impulser og strømninger, gjør henne unik i det norske dansefeltet og til en betydningsfull, viktig og bemerkelsesverdig dansekunstner!

Videointervju med Ingunn Rimestad
Hun er videointervjuet (sammen med Lise Ferner), og intervjuet er en del av Dansearkivet. Se det HER

Ingunn01
Ingunn Rimestad, fra æresprisutdelingen i 2016.