Telemarksforsking i samarbeid med Ine Therese Berg skal utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om fri scenekunst for Kulturrådet. Et sentralt spørsmål i utredningen er visningsmuligheter for fri scenekunst. Som en erstatning for et større innspillsseminar er det opprettet en Facebook-gruppe det aktører innenfor det frie feltet inviteres til å gi innspill og diskutere dette.

Deltakelse i gruppa krever administratorgodkjenning, men alle er velkomne til å delta.

Lenke: https://www.facebook.com/groups/274545280455471/about/

Telemark01