Utlysningen går til scenekunstnere som har lyst til å utforske en ide, en tekst, et konsept eller en metode i 2020. I samarbeid med Dansearena Nord og Dramatikkens Hus ønsker RadArt - nettverk for fri scenekunst å lage 5-6 scenekunst-laboratorier.

ARTLAB – ET MULIGHETSROM FOR SCENEKUNSTEN I NORD
I samarbeid med Dansearena Nord og Dramatikkens Hus ønsker RadArt å lage 5-6 scenekunst-laboratorier.

Laboratoriene er tilrettelagt av prosjektleder, dramaturg og dramatiker Tale Næss. Konseptet hviler på erfaringene fra tidligere ArtLab arrangert i samarbeid med RadArt, Dramatikkens Hus og Hålogaland Teater i perioden 2012-2016. Da ble hele 24 ArtLaber arrangert, og flere av disse endte opp som prosjekter, forestillinger og scenetekster. Se https://www.facebook.com/pg/Artlab-577643212254383/photos/?tab=album&album_id=577650088920362

Nå ønsker de igjen å invitere skuespillere, scenetekstskrivere, regissører, scenografer, dansekunstnere og koreografer inn i laboratoriet. Det er også rom for samfunnsvitere, arkitekter, komponister, musikere og andre som ønsker å gå i møte med scenekunsten. Laboratoriene åpner for nitid grunnforsknings eller brede cross-over-prosjekter.

Prosjekt ArtLab vil gå over flere år, og underveis vil vi jobbe tett opp mot Russland, så er det noen som har samarbeids-prosjekter med russiske scenekunstnere, forskere, e.l., så er dette spesielt interessant for oss.

Prosjektet har base i Tromsø, men vi er ikke redd for å bevege seg hverken nordover eller sørover. Vi går gjerne i dialog med publikum, så labene skal helst åpne for møter enten med feltet eller med et publikum, underveis eller som avslutning av laben. Det kan være ved en visning, lesninger eller ulike manifestasjoner, gjennom ulike former for podcast eller publiseringer, ved å invitere inn til samtaler i etterkant eller underveis osv.

Prosjektet stiller med honorar for 3 – 7 dagers arbeid. Vi kan stille med arbeidsrom eller visningsrom der det er aktuelt og gjennomførbart. Vi kan i enkelte tilfelle tilby reisestøtte, materialstøtte eller lignende. De vil også søke å finne co-produsenter der større midler må til.

ArtLab er en arena for det enkle så vel som det komplekse. For prosjekter for kropp, for ark eller for stemmen. For det etablerte scenerommet eller helt andre steder.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av hva du vil undersøke (maks 2 A4-sider). Hvem du har med deg som samarbeidspartnere, CV, forslag til budsjett og gjerne tidsrommet du ønsker å arbeide i.

Om det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med talen@online.no