I 2016 publiserte Danseinformasjonen boka Bevegelser - Norsk dansekunst i 20 år. Gjennom bokas fire deler – estetikk, kulturpolitikk, profesjon og utdanning og dans i offentligheten får leseren innsikt i deler av den norske dansekunstens bredde og historiske utvikling. Danseinformasjonen har kjøpt opp restlageret fra forlaget (Skald) og kan derfor selge boka til redusert pris, kr 100.

Boka kan kjøpes hos Danseinformasjonen eller i billettluken på Dansens Hus. Vi kan også sende den mot at kjøper betaler porto. Ta kontakt på post@danseinfo.no.

Les mer om boka Bevegelser - Norsk dansekunst i 20 år her

BEVEGELSER COVER hires RGB kopi01