Norsk Skuespillerforbund, Skuespiller- og danseralliansen, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillersenter inviterer til Åpent hus. Åpent (digitalt) hus arrangeres for at du skal få bli ordentlig kjent med dem og de med deg. For å sikre seg et smittefritt arrangement, møtes vi i år på zoom. Huset er åpent fra 15:00 og 16:30 og alle organisasjonene er tilgjengelige for spørsmål på chat.

Utopia er et scenekunstprosjekt som skal foregå på Tøyen i april 2021. Et team av skuespillere og scenekunstnere som sammen med 4-5 ungdommer skal lage en forestilling på Tøyen og de søker ungdom i alderen 16-18 år som bor på Tøyen. De søker ungdom som kan være med på å lage tekster til forestillingen, være med som skuespiller/danser/utøver og lage scenografi og musikk til forestillingen. Frist for påmelding er 20. november.

Dansekunstnerne Silje Solheim Johnsen og Maja Roel søker aktører som har en nær relasjon til å være med i et lite dansekunstprosjekt. Prosjektet foregår i uke 45, og dere må være tilgjengelig enten mandag og tirsdag 2. og 3. november i Oslo eller onsdag, torsdag og fredag 4.-6. november i Tromsø. Dere behøver ikke ha noen spesiell erfaring fra før.

Onsdag 7. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 fremlagt, og sett med dansebriller gir kulturbudsjettet flere ting å glede seg over.  

Den 24. november kl 1000 inviterer Kulturrådet til årskonferanse hvor temaet er "Sensur og selvsensur". I Norge står ytringsfriheten formelt sterkt, men mange i kultursektoren vet at det ikke er uproblematisk å ytre seg med kunstneriske virkemidler. Provoserende og kontroversiell kunst har de siste årene blitt møtt med alt fra uthenging på sosiale medier til politietterforskning. Samtidig raser de identitetspolitiske debattene i kulturlivet og akademia, og legger et enda større press på debatten.

Bærum kulturhus inviterer til informasjonsmøte 30. oktober kl 1630. De er et regionalt kompetansesenter for dans og har som oppgave å utvikle og tilgjengeliggjøre profesjonell dansekunst i Viken. Dans Sørøst-Norge er samlebegrepet for denne satsingen. De håper at så mange som mulig har mulighet til å komme for å gi sine innspill samt samle større oversikt over hva et regionalt kompetansesenter kan bidra til for fagfeltet og den enkeltes virke.

I går, den 23. september, ble byrådets budsjettforslag lagt fram, og vi har sett på forslaget til kulturbudsjett for Oslo kommune – nærmere bestemt på kapittel 500, som omhandler tilskudd og avsetninger. Overordnet har byrådet foreslått en videreføring med samme sum som i år til de fleste større ordninger som kan søkes på gjennom året. Dette er bl.a. løpende kunst- og kulturtiltak med 7 millioner kr., innovasjon innen kultur og kulturnæring med 1,5 millioner kr., spaserstokken med 4 millioner kr., kultur til barnehagebarn med 3 millioner kr. samt avsetningen til Oslo kommunes kulturstipend og priser med 2,5 millioner kr.

I september 2020 arrangeres det to dansefestivaler med jazzdans i fokus. Oslo Jazzdansfestival er Norges første og eneste festival dedikert til jazzdans og går av stabelen 28. september - 2. oktober på Scenehuset i Oslo. Festivalen tid for DANS (24. - 26. september) arrangerer fagseminaret Hva med jazzdansen? hvor du blant annet kan få med deg foredraget Jazzdansens utvikling, betydning og kontroverser som holdes av Danseinformasjonens historiker Sigrid Svendal. Er oppmerksomheten rettet mot jazzdansen tilfeldig eller ser vi konturene av en gjenoppblomstring av jazzdans som kunstform? Vi har spurt festival-arrangørene om deres tanker rundt dette.

I forbindelse med festivalen tid for DANS i Porsgrunn (24. - 26. september) arrangerer de fagseminaret Hva med jazzdansen? Danseinformasjonens historiker Sigrid Svendal skal i den forbindelse holde foredraget Jazzdansens utvikling, betydning og kontroverser den 25. september. Hun vil blant annet fortelle om da jazzdansen kom til Norge og om hvordan sjangeren har utviklet seg i det frie dansekunstfeltet.

For å senke terskelen for at flere blir med i debatten relanserer Balansekunst Argumentasjonsuiden for likestilling og mangfold i kulturlivet. Den nye guiden presenterer noen av de vanligste innvendingene mot likestilling og mangfold i kulturlivet og gir en rekke konkrete argumenter som kan brukes til å besvare disse påstandene.

De får prisen for forestillingen We Come In Peace, gratulerer! Karen Frøsland Nystøl skriver: We Come In Peace er et modig prosjekt. Formmessig nyskapende presenterer den seg som en utenomjordisk dansical. En hybrid mellom danseforestililing, performance, teater og konsert. Tematisk er den overraskende intim.

Høsten 2020/vinteren 2021 vil PRAXIS Oslo arrangere samtaler som adresserer mangelen på prøve- og produksjonslokaler i Oslo. Til den første samtalen, den 21. september, har de invitert dansekunstnerne Ingeleiv Berstad (Bananaz) og Ann-Christin Kongsness. 

Ved Oslo Parkour park holdes det morgenklasser hver onsdag kl 0900-1100 høsten 2020. Dette er et nytt tilbud til frilansere som interesserer seg for floor work, flow, groove og lettere akrobatiske utfordringer ved sceniske uttrykk.

Det svart produksjons-rommmet på Rom for dans er ledig fra uke 12 – 19 (22.03 – 16.05)  2021 for utleie. Første menneske til mølla. Send mail til utleie@romfordans.no

Dansekunstnerne Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks (No/Jp/Be) har i samarbeid med DansiT, laget dansefilmen yet still we rise som er et unikt filmportrett av Danseteateret 55+ og Danselaboratoriet fra Trondheim. Portrettet er preget av deltagernes levde liv og Avdal/Shinozakis underfundige og varme kunstneriske blikk. Filmen vises 4. november kl. 1900 på Studioscenen på Dansens Hus etterfulgt av en samtale med Heine Avdal & Yukiko Shinozaki, ledet av Danseinformasjonen. Arrangementet er initiert av Danseinformasjonen i samarbeid med Dansens Hus og DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.