© Hooman Sharifi

Impure Company / Hooman Sharifi Sacrificing

Det er den voldsomme, drivende, massive musikken i sameksistens med den ensomme kroppen det skal handle om. Hva må til for å kunne møte, motarbeide, utfylle og gå i dialog med hverandre? Mentalt, strategisk, fysisk – slik at publikum kan lese og involvere seg i arbeidet? Sammen leter de etter nødvendigheten av å handle og uttrykke seg.

Forestillingen er inspirert av den russiske komponisten Igor Stravinskijs (1882 – 1971) Vårofferet, der det å ofre seg selv er et aktivt og kontinuerlig valg. Du ofrer deg ikke til døden, men du ofrer kontinuerlig noe av deg selv i livet. Slik vi i 2020 har ofret meningsskapende aktiviteter på koronaens alter, og slik vi må fortsette å ofre for klimasaken i framtida. Hver og en må gi avkall på goder for å opprettholde sin egen eksistens. Hva er vi villige til å ofre? For Sharifi er scenekunsten et sted for dialog og konfrontasjon i mulige og umulige prosjekter. Det er et sted for sårbarhet og forsøk, for å bli konstant iscenesatt og vurdert, og et sted der vi møtes, ensomme og i fellesskap.

Samprodusert av Dansens Hus og DansIt
Støttet av Norsk Kulturråd



Medvirkende:
Hooman Sharifi, Koreograf, Danser
Motorpsycho , Musikk
Rikke Baewert, Produsent



DatoTidStedBilletter
21.04.20211930 Rosendal Teater, Trondheim  AVLYST
22.04.20211930 Rosendal Teater, Trondheim  AVLYST
27.05.20211900 Dansens Hus Oslo  
28.05.20211900 Dansens Hus Oslo  
29.05.20211900 Dansens Hus Oslo  
30.05.20211900 Dansens Hus Oslo  

Vis tidligere forestillinger