Foto: Jørn Lavoll

Grov Productions Her Past in Their Present Now

Dette er ei personleg forteljing, basert på koreograf Brita Grov sine opplevingar kring det å ha diabetes og vere dansar. I ein bransje kor kroppen står i fokus, har Grov ofte vore frustrert over sin eigen kropp. Med denne framsyninga kjem hennar påkjenningar og kjensler til uttrykk, både individuelt og kollektivt. Med dette personlege bakteppet, utforskar framsyninga det kvinnelege kroppsidealet i dag.

Gjennom sterke rørsler og personlege historiar uttrykker fem kvinner panikk, stress, angst, anspentheit og usikkerheit. Dei har eit dansespråk kor pusten spelar ei viktig rolle, og rørslene spenner frå å vere langsame og intuitive til raske og rytmiske.

Støtta av Bergen Kommune, Stord Kommune og Fond For Utøvande Kunstnarar, produsert i samarbeid med Spinae Company og Bergen Dansesenter. Medvirkende:
Brita Grov, Konsept
Hazel Firth, Danser
Georgia Heighway, Danser
Robyn Ann Holder, Danser
Sophie Thorpe, Danser
Sara Røisland Torsvik, Danser
Marit Loe Bjørnstad, Mentor
Magdalena From Delis, Lysdesign, Kostymer


Vis tidligere forestillinger