Danseinformasjonen arrangerer, i samarbeid med Dans i Nord-Trøndelag / Kortreist Dansefestival, en kunstnerisk samtale mellom Jørgen Knudsen og Maja Roel etter forestillingen «Kunstnerisk avkastning» den 20. juni, ca kl 2000.

Med utgangspunkt i forestillingens estetiske og tematiske sammenhenger, vil Knudsen og Roel diskutere hvordan danseuttrykk kan være en respons på politiske forhold og om – og i så fall hvordan – verdien av kunst kan måles. Finnes det målbare størrelser som uomtvistelige gir oss svarene?

Sted: Inderøy Kulturhus, biscenen
Samtalen er gratis og åpen for alle.

Om Maja Roel:
Maja bruker sin bakgrunn fra fysisk-orientert teater, samtidsdans, tai chi og sin mangeårige fordyping i solo-improvisasjon. Hun har over 10 års erfaring med å undervise og skape danseprosjekter med ulike målgrupper. I 2012 lagde hun forestillingen «Man er jo bare et menneske» som behandlet tema ondskap og hadde aktører fra 13-18 år. For tiden jobber hun med aktører mellom 9 og 75 år i prosjektet «Et stykke Norge».

Om forestillingen "Kunstnerisk avkastning»:
I «Kunstnerisk avkastning» presenterer Maja Roel et knippe små verk, representert som kandidater i en konkurranse – hvor målet er å oppnå
høyest kunstnerisk avkastning. Ved å utsette sin egen kunst for konkurranse, utforsker Roel hvordan et markedsliberalistisk tankesett kan påvirke kunsten. «Kunstnerisk avkastning» er et scenisk forsøk på å teste metoder for å måle verdien av en scenekunstopplevelse. En egen kontrollkomité kårer i samspill med publikum en vinner av konkurransen.

Mer informasjon om forestillingen og Kortreist Dansefestival finner du her
Billetter til forestillingen kan kjøpes her

Maja