I forbindelse med Klimafestivalen § 112 arrangerer Danseinformasjonen, i samarbeid med Nationaltheatret, en samtale som tar for seg spørsmål knyttet til klimautfordringer og scenekunst, 24. januar kl 1600. Noen av spørsmålene som ligger til grunn er: Hva skjer når økologiske problemstillinger tas inn i scenekunsten? Hva er bærekraftig produksjon og formidling av scenekunst, og på hvilke premisser vil scenekunst eksistere i et bærekraftig samfunn? Kan og bør scenekunst i det hele tatt bidra til å løse klimautfordringene?

Sted: Nationaltheatret, Oslo, publikumsfoajeen
Tid: Søndag 24. januar kl 1600-1730
Gratis adgang og åpent for alle

Panel og moderator
Nina Ossavy - skuespiller, regissør, dramatiker og medlem av Concerned Artists Norway (CAN)
Erikk McKenzie - dansekunstner og musiker
Martin Slaatto - scenekunstner
Kira O’Reilly - leder for det nye MA-studiet i økologi og performance ved Kunstuniversitetet i Helsinki, Finland (via skype)
Moderator er Venke Sortland - skribent og dansekunstner

Mer info om ytterligere paneldeltagere kommer snart

Arrangør: Danseinformasjonen // www.danseinfo.no
Takk dansekunstner Marianne Kjærsund for inspirasjon og initiativ.

Samtalen er inspirert av, og tar opp tråden etter miniseminaret ”Hva er galt med naturen?” i Bærum kulturhus i forbindelse med CODA-festivalen 2015, og den påfølgende debatten ”Hva er galt med kunsten?” og ”Den bærekraftige scenekunsten”www.scenekunst.no

FXM1
Foto: Stein Jarle Nilsen. Fra Flexible Motion FXM Experiment IV av Øyvind Jørgensen.
På bildet: Inger-Reidun Olsen.

Klimafestivalen på Nationaltheatret
Etter samtalen spilles forestillingen Apokalypseutmattelsen på Hovedscenen kl 1800, med innledende foredrag holdt av Per Espen Stoknes.
www.nationaltheatret.no
Medvirkende på scenen: Eindride Eidsvold, Ellen Horn, Thorjørn Harr, Gisken Armand, Kjersti Tveterås, Mattis Herman Nyquist, Olav Waastad, Angelina Stojcevska, Jonas Strand Gravli, Andreas Granerud Stoltenberg , Kasper Skovli Botn, Maja Clemetsen.                       
Regi: Johannes Holmen Dahl og Angelina Sojcevska.
Billetter kjøpes her

Grønne tips
”Green Mobility Guide”
- guide for en grønn(ere) turnévirksomhet, publisert av Julie’s Bicycle
”Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field”
- kedja Sustainability Think Tank Report 2015
Concerned Artists Norway
Info om MA-studiet ”Ecology and Contemporary Performance (MAECP)”
ved The University of the Arts Helsinki

Hva sier Grunnloven § 112?
Retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne paragrafen ønsker Klimafestivalen § 112 å forsterke et klart
budskap: Ny endringsvilje trengs dersom Norge skal oppfylle ånden og ordlyden i loven.

Grunnlovens § 112 sier følgende:
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»