Danseinformasjonen inviterer til årets første Danseriske samtale 14. mars, i samarbeid med Black Box Teater under Oslo Internasjonale Teaterfestival (13.-23. mars), som i år har undertittelen Contemporary Dancing.
Stadig nye kunstinstitusjoner og -scener åpner for og satser på dans, særlig konseptuell samtidsdans. Hvilke sosiokulturelle og estetiske endringer ligger til grunn? Er mer intellektuelt stimulerende dans med mindre kropp og bevegelse lettere salgbar og billigere i drift eller møter den et behov hos publikum? Samtidig har det i løpet av de siste årene vært en tydelig dreining mot et mer billedkunstorientert formspråk også i den norske samtidsdansen, hvilke konsekvenser får dette, for hvem?

I panelet: Ingri Fiksdal, Jon Refsdal Moe og Juli Reinartz. Ordstyrer: Sidsel Pape
Danserisk samtale foregår denne gangen på engelsk.

 

Tid: 14. mars kl 1700 i foajeen på BBT. Etter samtalen spiller Mette Ingvartsen forestillingen evaporated landscapes. For billetter og fullt festivalprogram, se BBTs hjemmeside.